DOFINANSOWANIA - USZYTE Marta Gawroniak

Bierzemy udział w projekcie grantowym “SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 17 500,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 8 750,00 PLN